Contact 
  
  
  

 

 

> Hypotheken

> Hypotheken berekenen

> Hypotheekvormen

> Hypotheekrente

> Hypotheken algemeen
     Hypotheekbedrag
     Situaties
          Nieuwbouw
          Aankoop bestaande woning
          Verbouwingen
          Overname leningen
          Openbare verkoop
     Fiscaliteit
     Aanhorigheden
     De rol van DHS Finance

Nieuwbouw

Als je van plan bent om een stuk grond te kopen en zelf te bouwen of met een "sleutel-op-de-deur”-firma wil gaan werken, dan zal je naast het schrijfgeld op de grond ook BTW op het te bouwen huis gaan betalen.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de aankoop van de grond en de bouw van het pand zelf en wel om volgende reden: de grond wordt altijd belast met groot schrijfgeld (10% voor Vlaanderen en 12,5% voor Wallonië). Mocht het na toekenning van een K.I. aan het gebouwde pand blijken dat het klein schrijfgeld bedraagt, wordt dit verschil vanzelfsprekend teruggestort. Het bouwen van het pand gebeurt onder "BTW-stelsel”, hierop wordt dus het gewone BTW tarief van 21% gehanteerd.

Bij nieuwbouw heb je ook de mogelijkheid tussen in eigen beheer te bouwen of via een "sleutel-op-de-deur”-firma. Wanneer je in eigen beheer bouwt zorg jezelf voor de organisatie en de uitvoering van de werken. Bij een "sleutel-op-de-deur”-firma worden alle zaken geregeld door een gespecialiseerde firma, die je op de hoogte houdt van de werkzaamheden. Naast deze kosten komen er opnieuw de "hypotheekaktekosten” bovenop.

Men dient er wel rekening mee te houden dat er bij akte enkele de gelden vrij worden gegeven om de aankoop van de grond te financieren plus eventueel de bijkomende kosten.
Het verschil staat op een geblokkeerde rekening die niets kost en die wordt vrijgegeven naargelang de werken vorderen.

Vanaf het moment dat het volledige krediet is opgenomen zal pas de rente op het volledige krediet berekend worden.

Bij een nieuwbouw komen enkele kosten kijken, dewelke hieronder op een rijtje worden gezet.

+/+ Aankoopkosten
+/+ Aankoopkosten grond (incl. bijkomende kosten)
+/+ Nieuwbouw (Constructie)
+/+ BTW op de nieuwbouw
+/+ Diverse bouwkosten
+/+ Hypotheekaktekosten
  - Registratierechten 
  - Aktekosten
  - Erelonen notaris
  - Inschrijvingskosten
-/- Inbreng eigen middelen/geld
  Totaal benodigde hypotheek

DHS Finance, je eigen makelaar Uw hypotheek, ons maatwerk... Maak een afspraak met onze adviseurs